ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าเอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดูแลและเฝ้าระวังทางสังคมฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง