ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมฯ และกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมฯ และกระเป๋าเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง