ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน ผู้สูงวัยเดินทางสุขใจไปกับ ขสมก. ธีมงาน พม. ใส่ใจผู้สูงวัยเดินทางสุขใจไปกับ ขสมก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดงาน ผู้สูงวัยเดินทางสุขใจไปกับ ขสมก. ธีมงาน พม. ใส่ใจผู้สูงวัยเดินทางสุขใจไปกับ ขสมก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง