ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร ขนาด 1.23 เมตร x 92 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร ขนาด 1.23 เมตร x 92 เซนติเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง