ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมห้องทำงานอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมห้องทำงานอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง