ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 186 เล่ม และเกียร

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 186 เล่ม และเกียรติบัตร จำนวน 160 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง