ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 80 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง