ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 1/2563 จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง