ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 847 กรุงเทพมหานคร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮฉ 847 กรุงเทพมหานคร โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง