ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสวัสดิการสังคมสร้างสุข : เมืองต้นแบบสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง