ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุสู่การขายของออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถตู้ปรับอากาศเดินทางไปจัดอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบวิสาหกิจชุมชนผู้สูงอายุสู่การขายของออนไลน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง