ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 สีสะท้อนแสง หนา 80 แกรม จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษปกชั้นลับมากจำนวน 1 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อกระดาษ A4 สีสะท้อนแสง หนา 80 แกรม จำนวน 20 แพ็ค และกระดาษปกชั้นลับมากจำนวน 1 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง