ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสารโครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุให้แก่องค์กรภาคธุรกิจเอกชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง