ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ จำนวน 173 เล่ม และเกียรติบัตา จำนว

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำเอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้ในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุภาคเหนือ จำนวน 173 เล่ม และเกียรติบัตา จำนวน 152 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง