ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กบ 8912 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงว

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 2 กบ 8912 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจงว

เอกสารที่เกี่ยวข้อง