ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง