ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเ

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างพิมพ์เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง