ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮง 9003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ฮง 9003 กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง