ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ แบบอินฟาเรด จำนวน 15 เครื่อง โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง