ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพวงประจำปีงบมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ต่อพวงประจำปีงบมาณ 2563 (เดือนเมษายน 2563 ถึงเดือนกันยายน 2563) โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง