ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารที่เกี่ยวข้อง