ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน
วันที่ 16 มิ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 1,207 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาสังคมปฏิบัติงาน

โดยแจ้งให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตามประกาศ ลำดับที่ 1 - 2 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุ ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. 

ณ กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม กรมกิจการผู้สูงอายุ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสาร