ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563

ประกาศกรมกิจการผู้สูงอายุ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 29 มิ.ย. 2563 | ผู้เข้าชม 1,134 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครฯ ในวันที่ 8 - 14 กรกฎาคม 2563 ณ กรมกิจการผู้สูงอายุ และศูนย์ฯ ของแต่ละจังหวัด โดยสมัครด้วยตนเองเท่านั้น จำนวน 5 อัตรา ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกลุ่มการคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม (ส่วนกลาง)

2. ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม สังกัดกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (ส่วนกลาง)

3. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยการพยาบาล สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

5. ตำแหน่งพี่เลี้ยง สังกัดศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง