ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 22 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,198 ครั้ง

ด้วย กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้มีประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินฯ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2564

กำหนดประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 มกราคม 2564  ณ หน่วยงานของตำแหน่งว่าง

จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา

+++++++++++++++++++++++++

"รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์เอกสาร"