ประดิษฐ์เครื่องดนตรี 2 ชิ้นเพื่อผู้สูงอายุ เล่นง่าย-ลดความเครียด

ประดิษฐ์เครื่องดนตรี 2 ชิ้นเพื่อผู้สูงอายุ เล่นง่าย-ลดความเครียด
วันที่ 17 ม.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 76 ครั้ง
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร คิดค้นเครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีดและเครื่องตี สำหรับผู้สูงอายุ เพื่อเสริมสร้างสมาธิและความจำ ลดความเครียด ที่ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ดร.วิชญ์ บุญรอด อาจารย์สังกัดภาควิชาดนตรี จัดการแสดงนวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยความตั้งใจที่จะพัฒนาต่อยอดเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล โดยยึดการใช้งานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เป็นสิ่งสำคัญรวมทั้งมีแนวคิดในการคำนึงถึงคุณลักษณะของเครื่องดนตรีที่มีความเหมาะสมต่อผู้สูงวัย เช่น ความเหมาะสมต่อสภาพร่างกายของผู้สูงอายุ น้ำหนัก วิธีการใช้งานที่ไม่ยาก สามารถเรียนรู้เข้าใจ และปฏิบัติได้ในระยะสั้น และสิ่งสำคัญคือ สามารถใช้เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ความจำ รวมถึงยังส่งเสริมด้านการทำงานเป็นกลุ่ม และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในกลุ่มผู้เล่น หรือ กับผู้อื่นในชุมชน ทั้งนี้ ผลงานนวัตกรรมเครื่องดนตรีสำหรับผู้สูงอายุ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทเครื่องดีด มีชื่อว่า คุณอวบ และประเภทเครื่องตี มีชื่อว่า คุณนิ้ง ผลจากการศึกษายังพบอีกว่า นวัตกรรมนี้ยังสามารถใช้ลดภาวะความเครียดของกลุ่มผู้สูงอายุได้ เป็นนวัตกรรมที่เรียบง่ายและทันสมัย เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มผู้สูงอายุให้ดีขึ้น ดร.วิชญ์ บุญรอด อาจารย์สังกัดภาควิชาดนตรี กล่าวว่า สำหรับนวัตกรรมดนตรีดังกล่าวนอกจากผู้สูงอายุแล้วยังสามารถใช้ได้กับทุกกลุ่มวัยเพียงแค่ใช้อย่างเหมาะสม จะสามารถช่วยในเรื่องสมาธิและความทรงจำได้อย่างดี โดยทางผู้สูงอายุที่ได้ทดลองใช้ กล่าวว่า รู้สึกดีเพราะเมื่อได้ทดลองเล่นแล้วเพลิดเพลิน เมื่อมีเวลาว่างก็อยากจะเล่นและเป็นเรื่องดีที่ช่วยในเรื่องสมาธิและความทรงจำ