รมว. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน พม. ทอล์ก “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”

รมว. ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน พม. ทอล์ก “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว”
วันที่ 25 พ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 500 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในงาน พม. ทอล์ก “ครอบครัววิถีใหม่รับมืออย่างไรกับความรุนแรงในครอบครัว” เนื่องในวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว พร้อมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ เพื่อรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ร่วมเป็นเกียรติในงานดังกล่าว

สำหรับกรมกิจการผู้สูงอายุ ได้ดำเนินการรณรงค์ยุติความรุนแรงในครอบครัว ด้วยการส่งเสริมการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้แนวคิด “ร่วมสร้างสังคมดี ด้วยภูมิปัญญา เวลาและความรัก” อาทิ การส่งเสริมและถ่ายทอดภูมิปัญญาของผู้สูงอายุสู่วัยลูกหลาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งและสายสัมพันธ์ที่ดีของครอบครัว