พม. โดย กรม ผส. นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

พม. โดย กรม ผส. นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น
วันที่ 25 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 444 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นิเทศงานติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จากนั้นเดินทางไปนิเทศงานที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น ตำบลสำราญ (ศูนย์ฯ ตำบลสำราญ) เพื่อพบปะ ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวง พม. และให้กำลังใจแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ฯ โดยมี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมนิเทศงานดังกล่าว ณ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น