พม. โดย กรม ผส. ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พม. โดย กรม ผส. ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 26 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 253 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ใจสว่าง รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ รุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่ความรับผิดชอบให้เป็นตามหลักการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) และสามารถประมาณราคาในการปรับปรุง/ซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุ ตลอดจนลดอัตราการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมฯ โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จังหวัดขอนแก่น