ประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม “โทรหาเพราะห่วงใย สายด่วน...เรามีเรา”

ประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม “โทรหาเพราะห่วงใย สายด่วน...เรามีเรา”
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 757 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมเพื่อติดตามผลการขับเคลื่อนกิจกรรม “โทรหาเพราะห่วงใย สายด่วน...เรามีเรา” พร้อมร่วมรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรม รวมถึงการมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนร่วมระดมความคิดเห็นและถอดบทเรียนแนวทางการจัดกิจกรรมฯ ให้สามารถช่วยเหลือผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุม ชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร

 

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุมอย่างเคร่งครัด