ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
วันที่ 14 พ.ค. 2567 | ผู้เข้าชม 143 ครั้ง | โดย กลุ่มงานพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม

ราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตามโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง