Statistics on Older Persons

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559
วันที่ 7 JUL 2017 | ผู้เข้าชม 11,258 ครั้ง

ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุประเทศไทย ปี 2559

 - จำนวนผู้สูงอายุของประเทศไทย 77 จังหวัด ปี 59

 - 5 อันดับ จำนวนประชากรผู้สูงอายุ ปี 59