ศปก.พม ครั้งที่ 20 / 2562 วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

กรมกิจการผู้สูงอายุ (ผส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แบบรายงาน ศปก. พม. ครั้งที่ 20/2562

วันที่ 15  พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เริ่มประชุมเวลา 08.30 น เลิกประชุมเวลา 09.30 น.

ประธานที่ประชุม นายอภิชาติ อภิชาตบุตร รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

    รายงานสถานการณ์ข่าวประจำวัน (กรมกิจการผู้สูงอายุ) 

    -

   รายงานการให้ความช่วยเหลือจาก พมจ.

  1. พมจ. อุดรธานี เข้าให้การช่วยเหลือหญิงชราวัย 71 ปี ป่วยเป็นมะเร็ง และต้องดูแลลูกชาย

และหลานที่พิการ อาศัยอยู่ในบ้านทรุดโทรม

  1. พมจ. นครราชสีมา เข้าให้การช่วยเหลือหญิงชราวัย 66 ปี ต้องเลี้ยงดูหลานพิการทางสมอง

และตาบอดทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองและประกอบอาชีพได้

  1. พมจ. นครสวรรค์ เข้าให้การช่วยเหลือหญิงชราวัย 60 ปี ต้องดูแลหลานที่ถูกแม่ทำร้ายร่างกายจนพิการ ติดเตียง และมีภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทุกเดือน

          รายงานสถิติสถานการณ์การให้บริการศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน 1300

        - ยอดให้การช่วยเหลือผ่านสายด่วน 1300 วันที่ 14 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 จำนวน 338 กรณี

เป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ จำนวน 14 กรณี ในเรื่องสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 5 ราย

         ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ

         -

        ข้อสั่งการของประธานที่ประชุมที่เกี่ยวกับกรมกิจการผู้สูงอายุ

- ฝากทีม One Home บุรีรัมย์ กระบี่ และชลบุรี ติดตามเคสและเข้าให้การช่วยเหลือตามภารกิจ

- ฝากติดตามผลการประชุม SOCA /ASCC ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหน่วยงาน

- เรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมถอดบทเรียนการดำเนินงานและการประเมินผลการดำเนินงานของ One Home พมจ. และสสว. ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพฯ

- ฝากหัวหน้าหน่วยงานดูแลและติดตามการทำงานของข้าราชการที่บรรจุใหม่ทั้ง 78 คน ให้ได้ทำหน้าที่โดยสมบูรณ์

 

                         ลงชื่อ นางสาวอนัญญา อัตชู หัวหน้าเวร