รมว.พม. เปิดโอกาสให้ อผส. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564

รมว.พม. เปิดโอกาสให้ อผส. คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564
วันที่ 7 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,200 ครั้ง

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดโอกาสให้ นางพัชรี อาระยะกุล (ปพม.) นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ คณะผู้บริหารกระทรวง พม. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. เข้าร่วมรดน้ำขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี 2564 ณ บริเวณ ชั้น 9 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร