ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย และการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ตลอดจนการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564

ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย และการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ตลอดจนการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564
วันที่ 8 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,116 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.30 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวจากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในประเด็นสถานการณ์ด้านผู้สูงอายุของประเทศไทย และการขับเคลื่อนภารกิจเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ตลอดจนการจัดกิจกรรมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 ซึ่งจะดำเนินการออกอากาศในวันที่ 13 เมษายน 2564 ในช่วงข่าวภาคค่ำ ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

คลังภาพ