กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) : องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19”

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) : องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19”
วันที่ 8 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,327 ครั้ง

กรมกิจการผู้สูงอายุ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) : องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เข้าเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM Day) : องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ “พลังผู้สูงวัย รวมใจลูกหลาน นำไทยพ้นภัยโควิด-19” โดยมี นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ พร้อมด้วย นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ นายจรัส อังกาบ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในงานในครั้งนี้ ทั้งนี้ ในกิจกรรมดังกล่าวมีบูธ ทั้ง 3 Zone ประกอบด้วย Zone 1 “การดูแลผู้สูงอายุในสถานการณ์โควิด 19”เช่น การนำเสนอองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ และการรับมือสถานการณ์โควิด 19 ของศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ Zone 2 : Km “สิทธิ สวัสดิการ และนวัตกรรมด้านผู้สูงอายุ” การนำเสนอหุ่นยนต์ Mobile Type หุ่นยนต์น้องไข่มุก เครื่อง Kiosk ตรวจสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ เครื่องตรวจสุขภาพแบบพกพา (Portable checkup) และอุปกรณ์ติดตามการเคลื่อนไหวป้องกันการล้ม การรับมือสถานการณ์โควิด 19 ตลอดจนสิทธิและสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ Zone 3 : Km “องค์ความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน” ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ ทั้ง 12 แห่ง ทั่วประเทศ

สามารถรับชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/dop.go.th/posts/4032398316821050

คลังภาพ