การพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน Line Official Account สำหรับผู้สูงวัย เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการจัดทำข่าวสารบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่เหมาะสมต่อการรับชมของกลุ่มผู้สูงอายุ

การพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน Line Official Account สำหรับผู้สูงวัย เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการจัดทำข่าวสารบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่เหมาะสมต่อการรับชมของกลุ่มผู้สูงอายุ
วันที่ 8 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,218 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองข้าราชการบำนาญลูกประชาบดี ชั้น 5 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้เกียรติในการสัมภาษณ์แก่ นางสาวลิลลี่ แม็คกร๊าธ ผู้ประกาศข่าวบันเทิง สถานีโทรทัศน์ช่อง one ในหัวข้อ “การพัฒนาช่องข่าวบันเทิงผ่าน Line Official Account สำหรับผู้สูงวัย” เพื่อศึกษารูปแบบและเนื้อหาที่เหมาะสมต่อการจัดทำข่าวสารบันเทิงผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่เหมาะสมต่อการรับชมของกลุ่มผู้สูงอายุ

คลังภาพ