คณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2

คณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2
วันที่ 5 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,229 ครั้ง

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom Video Conference คณะทำงานจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 2 โดยมีนางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมชั้น 21 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม 
ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

คลังภาพ