ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาดกองทุนการออมแห่งชาติครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาดกองทุนการออมแห่งชาติครั้งที่ 3/2564
วันที่ 10 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,025 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30-16.00 น. นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์และการตลาดกองทุนการออมแห่งชาติครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conferrence)

คลังภาพ