ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

ประชุมสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ 11 มิ.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 1,038 ครั้ง

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุม สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ : ตัวชี้วัดการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 พร้อมทั้งเสนอรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมี นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น 20 กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ การประชุมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุมอย่างเคร่งครัด

คลังภาพ