การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ

การประชุมคณะทำงานปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ
วันที่ 22 ก.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 1,544 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 17.15 น. นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมกิจการผู้สูงอายุ 5 คณะ ประกอบด้วย คณะทำงานอำนวยการ คณะทำงานด้านติดตามเฝ้าระวังข่าว คณะทำงานด้านโทรหาเพราะห่วงใย คณะทำงานช่วยเหลือและประสานส่งต่อ และคณะทำงานติดตามและรายงานผล โดยมี ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม พร้อมด้วย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมการประชุมผ่านระบบ Video Conference