อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับคุณ Toshiyuki Okui ผู้แทนองค์การ NOGEZAKA-GLOCAL พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือการดำเนินงาน ฯ

อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับคุณ Toshiyuki Okui ผู้แทนองค์การ NOGEZAKA-GLOCAL พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือการดำเนินงาน ฯ
วันที่ 17 ธ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 769 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรองชั้น 7 กรมกิจการผู้สูงอายุ(อาคารใหม่) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ให้การต้อนรับคุณ Toshiyuki Okui ผู้แทนองค์การ NOGEZAKA-GLOCAL พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคาราวะและหารือการดำเนินงาน ซึ่งองค์การ NOGEZAKA-GLOCAL มีภารกิจในการสร้างสังคมเพื่อคนทุกวัยรวมถึงผู้สูงอายุโดยความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยกับญี่ปุ่น ซึ่งองค์การได้วางแผนโครงการใหม่โดยมีผู้สูงอายุเป็นศูนย์กลางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเทศไทย โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) ในการนี้ นางอภิญญา ชมภูมาศ รองอธิบดีฯ นางศิริลักษณ์ มีมาก ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการกลุ่มและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการพบปะพูดคุยดังกล่าว

คลังภาพ