สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. (คุณยงยุทธ พันธ์เพ็ง)

สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. (คุณยงยุทธ พันธ์เพ็ง)
วันที่ 6 มี.ค. 2560 | ผู้เข้าชม 4,753 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี
เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๐ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) ให้สหพันธ์ชมรมผู้สูงอายุ กทม. (คุณยงยุทธ พันธ์เพ็ง) และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือร่วมในเรื่องการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ณ ห้องรับรอง ๒๐ กรมกิจการผู้สูงอายุ อาคารมหานครยิบซั่ม ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ