ลงพื้นที่สำรวจ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 250 ครัวเรือน

 ลงพื้นที่สำรวจ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 250 ครัวเรือน
วันที่ 22 ก.พ. 2566 | ผู้เข้าชม 393 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ลงพื้นที่สำรวจ ชุมชนโค้งรถไฟยมราช จำนวน 250 ครัวเรือน สภาพปัญหาที่พบ ประกอบด้วย รายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ มีหนี้สิน และเด็กยังไม่รับการศึกษา จากสภาพปัญหา พม.โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ และกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จึงได้ร่วมกันวางแผนการช่วยเหลือรายครอบครัวต่อไป

คลังภาพ