พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบ้านลลิสา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส กรุ๊ป

พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบ้านลลิสา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส กรุ๊ป
วันที่ 30 พ.ค. 2566 | ผู้เข้าชม 336 ครั้ง | โดย กลุ่มประชาสัมพันธ์/กลุ่มอำนวยการอธิบดี

พม. โดย กรม ผส. ร่วมลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบ้านลลิสา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส กรุ๊ป

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 16.00 น. นางสาวแรมรุ้ง วรวัธ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ ลงพื้นที่เยี่ยมชมการดำเนินงานบ้านลลิสา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส กรุ๊ป และหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และนายอธิพร พูลสวัสดิ์ ผู้บริหารบ้านลลิสา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส กรุ๊ป ให้การต้อนรับ พร้อมด้วย นางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง นางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ฯ ดังกล่าว ณ บ้านลลิสา เฮลท์แคร์ เซอร์วิส กรุ๊ป

คลังภาพ