เข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2

เข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2
วันที่ 7 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 33 ครั้ง

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานพัฒนาการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุของศูนย์ เข้าร่วมกิจกรรมวันกตัญญูผู้สูงอายุ ณ สถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค2 เขตบางแค กรุงเทพฯ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดโดย สำนักพัฒนาสังคม มีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความเคารพความกตัญญูต่อผู้สูงอายุ เนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2564 โดยมีคณะภาคีเครือข่ายต่างๆ จำนวน 100 คน เข้าร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และรับชมกิจกรรมการแสดงต่างๆ โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด