กิจกรรมวัดอุณหภูมิร่างกาย และ 5ส.

กิจกรรมวัดอุณหภูมิร่างกาย และ 5ส.
วันที่ 7 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 35 ครั้ง

วันพุธที่ 7 เมษายน 2564

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้ทำการวัดอุณหภูมิร่างกายเจ้าหน้าที่ และผู้สูงอายุทุกคน ในช่วงเช้า โดยทุกคนมีอุณหภูมิร่างกายปกติ จากนั้นช่วงบ่าย ร่วมทำความสะอาด

ฆ่าเชื้อโรคในบริเวณอาคารพักผู้สูงอายุ โดยการทำความสะอาด ในบริเวณพื้นที่ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ เน้นบริเวณจุดสัมผัสรวมไปถึงอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ เช็ดราวจับบันได โต๊ะ เก้าอี้ ล้าง

พัดลม เป็นต้นทั้งนี้เพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และปลอดภัยจากเชื้อโรคโดยศูนย์ฯ เน้นย้ำ ให้ทุกคนล้างมือด้วยสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล สวมหน้ากากอนามัย และรักษาระยะห่าง ตาม

มาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด