กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ

กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอัคคีภัย เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรกองทุนผู้สูงอายุ
วันที่ 7 เม.ย. 2564 | ผู้เข้าชม 14 ครั้ง