พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดเตียง

พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดเตียง
วันที่ 6 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 87 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแคโดยงานพี่เลี้ยง พลิกตะแคงตัวผู้สูงอายุที่เป็นกลุ่มติดเตียง ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทุก ๆ 2 ชั่วโมง โดยได้รับการสนับสนุนเตียงพลิกตะแคงตัวไฟฟ้าจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับและปรับเปลี่ยนอิริยาบทให้ผู้สูงอายุรู้สึกสบายยิ่งขึ้น