แพทย์บริการตรวจสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค

แพทย์บริการตรวจสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุบ้านบางแค
วันที่ 6 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 81 ครั้ง

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม 2564

ในระหว่างเวลา 13.00-15.00 น. ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค งานพยาบาล ให้การต้อนรับ พล.ร.อ. นพ.อนันต์ ต่อประดิษฐ์ แพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ครอบครัว จากศูนย์บริการสาธารณสุข 40 กรุงเทพฯ ได้ทำการตรวจสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุ พร้อมให้คำแนะนำในการดูแลตนเองให้แข็งแรง รวมไปถึงวิธีการป้องกันโรคโควิด-19 โดยแพทย์จะให้บริการตรวจสุขภาพ แก่ผู้สูงอายุเป็นประจำ เดือนละ 2 ครั้ง