"หวานเย็น ดับกระหาย ทานอร่อย"

วันที่ 6 พ.ค. 2564 | ผู้เข้าชม 93 ครั้ง

วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤษภาคม 2564

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ได้จัดอาหารว่าง "หวานเย็น ดับกระหาย ทานอร่อย"

ให้ผู้สูงอายุอาคารสุขสันติ์ ได้รับประทานหวานเย็นคลายร้อน ถูกสุขอนามัย